Vừa làm nhân viên bồi bàn em Melody Marks vừa tăng ca đi địt nhau với khách