Ông chú địt nhau với gái trẻ công khai tại quán giặt là công cộng