Cái quái gì vậy sao bố lại dám chịch nhau với bạn con Lena Paul